1. DISPOZITII GENERALE.

1.1 Asociatia Obsteasca “PRO-ART”, este organizatie obsteasca, nonprofit, neguvernamentala, apolitica, constituita prin libera manifestare a vointei persoanelor asociate în vederea realizarii în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.

1.2 Asociatia este creata în forma organizatorico-juridica de organizatie obsteasca si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu Constitutia RM, cu Legea RM nr.837-XIII din 17.05.1996 cu privire la asociatiile obstesti, cu legislatia în vigoare si prezentul Statut.

1.3 Asociatia îsi desfasoara activitatea pe teritoriul raionului Cahul.

1.4Asociatia îsi desfasoara activitatea în strânsa colaborare cu organizatiile de stat si cu asociatii obstesti din tara si peste hotare ale caror scopuri nu contravin scopurilor asociatiei.

1.5 Asociatia raspunde pentru obligatiile sale cu tot patrimoniul ce-i apartine. Asociatia nu raspunde pentru obligatiile membrilor sai. Totodata statul nu poarta nici o raspundere pentru obligatiile Asociatiei.

1.6Asociatia urmareste beneficiul public.

1.7Asociatia va activa pîna la atingerea scopurilor sale statutare.

1.8 Sediul Asociatiei se afla pe adresa:
str. L. Tolstoi 4, orasul Cahul. telefon: (299) 2-22-69, mob. +373 79564519.